0

Ճառ մարդկային քթի մասին

Ես մի անգամ տեսա մի մարդու, ով ուներ շատ մեծ քիթ:Նա իմ ծանոթներից չէ, բայց ես նրան երկու անգամ տեսել եմ:Քիթը մեծ չի նշանակում, որ պետք է ամեն տեղ քթները մտցնել:Կան փոքր քթով մարդիկ,որոնք սիրում են ուրիշի գործերի մեջ քթները մտցնել և խառնել բոլորին:Կան մարդիկ էլ, որոնք ամեն մի գործից գլուխ են հանում. դրանց էլ ասում են քթածակով մարդ:

Реклама
0

Հայկական լեռնաշխարհի լճերը

1.

Սևանը,Վանը և Ուրմիան

2.

 

3.

Հայոց մայր գետը համարվում է Արաքսը:

4.

Հայաստանի ցածրադիր գոտում աճում են խաղողը և ծիրանը, իսկ բարձրադիր գոտում հացահատիկը,գարին և ցրտադիմացկուն խաղողը:

5.

Հայաստանը հայտնի է եղել որդան կարմիր ներկով, որը ստանում էին Արարատյան դաշտում բազմացող հատուկ որդի տեսակից:

 

 

0

Վ.Սարոյանի մասին

Ծնվել է:1908 Օգոստոսի 31-ին:ԱՄՆ-ում Կալիֆոռնիա քաղաքում:

Մահացել է:1981 Մայսի 18-ին (72 տարեկանում):

Մասնագիտություն:Սցենարիստ,դրամատուրք,վիպասան,գրող և բանաստեղծ:

Լեզու:Անգլերեն

Ազգություն:Ամերիկահայ

Քաղաքացիություն:Ամերիկացի:

Ստեղծագործական շրջան:1934-1980

Զավակներ:Լյուսի Սարոյան և Արամ Սարոյան:

 

0

Հայկական լեռնաշխարհ

Հայրենիքը այն վայրն է որտեղ դու ծնվում էս և անցկացնում ես քո ողջ կյանքը:

Հայերի հայրենիքը Հայաստանն է:

Ունի գերազանցապես լեռնային տեղանք ունի բարձր լեռնաշղթաներ և բարձր ձորեր:

Հայաստանը կոչել էն Արմենիա,Ուրարտու, իսկ հարևան վրացիները Սոմխեթի:

Հայկական լեռների սահմանները սկսում են լեռնաշխթաներով, որը կոչվում է Հայկական պար:

0

Բնագիտություն 12.09.2017

Որո՞նք են բնության ուսումնասիրման եղանակները:

 

Դիտումը,փորձը և չափումները

 

Ի՞նչ է դիտումը, բերեք օրինակներ:

 

Դիտումների միջոցով մենք մեր զգայարանների շնորհիվ բնական պայմաններում ծանոթանում ենք տարբեր երևույթների, պարզում տարբեր մարմինների հատկություններր: Դիտումներր մեզ թույլ են տալիս որոշակի նախնական պատկերացումներ կազմել այս կամ այն երևույթի մասին, նկատել որոշ օրինաչափություններ։

 

Ինչո՞վ է փորձը տարբերվում դիտումից:

 

Բնության մասին ավելի խոր գիտելիքներ կարելի է ձեռք բերել փորձե­րի միջոցով: Փորձի ընթացքում հեռազոտողը ոչ միայն պարզապես դիտում է ուսումնասիրվող երևույթր, այլև կարողանում է միջամտել տեղի ունեցող փոփոխություններին, կառավարել դրանք: Առավել հավաստի տեղեկու­թյուններ ստանալու համար փորձերը կրկնվում են մի քանի անգամ:

 

Նկարագրեք որևէ փորձ։

 

Փորձերի միջոցով ուսումնասիրում են ոչ միայն անկենդան, այլև՝ կեն­դանի մարմինների հատկություններր: Օրինակ՝ փորձերով կարելի է պար­զել որոշ նյութերի օգտակար ազդեցությունր բույսերի աճի վրա կամ ստու­գել սննդում թունավոր նյութերի առկայությունր և դրանց վնասակար ազ­դեցությունր մարդու առողջության վրա:

 

Թվարկեք երկարության ժամանակի, զանվածի չափման միավորները:

 

Դիտումներր և փորձերը լրացվում են չափումներով և քանական հաշ­վարկներով: Ոչ մի լուրջ հետազոտություն չի իրականացվում առանց չա­փումների: Դուք արդեն ծանոթ եք, թե ինչպես են չափում հեռավորությունը, մարմնի զանգվածը, ժամանակը: Չափման շնորհիվ որոշվում է չափ­վող մեծության թվային արժեքը՝ համապատասխան միավորով արտա­հայտված, օրինակ՝ երկարությունը՝ մետրերով, ժամանակը՝ վայրկյաննե­րով, զանգվածը՝ կիլոգրամներով և այլն: