5-րդ դասարան Լրացուցիչ առաջադրանքներ 15.02.2018թ. Անցած թեմաների կրկնություն

5-րդ դասարան

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

15.02.2018թ.

Անցած թեմաների կրկնություն

Առաջադրանք 1.

Հաշվ՛ր.

ա) 858 : 22 – 324 : 12 + 94=82

բ) 5952 : 93 + 20808 : 18 – 109=1050

գ) 1275 : 3 + 1490 : 745 – 2=425

 

Առաջադրանք 2.

Աստղանիշի փոխարեն տեղադրի՛ր անհարժեշտ թվերը, որպեսզի ստացված հավասարությունները ճիշտ լինեն.

ա) 25 սմ = 250մմ

բ) 20մ =  2000սմ

գ) 21 տ = 21000գ

դ) 240 ր = 4ժ

 

Առաջադրանք 3.

Քանի՞ օրում գնացքը կանցնի 11340 կմ ճանապարհը, եթե նա ընթացքի մեջ լինի օրական 15 ժ, իսկ նրա շարժման արագությունը լինի 84 կմ/ժ :

Լուծում

11340:15=756

756:84=9

 

 

Реклама

5-րդ դասարան 15.02.2018թ. Անցած թեմաների կրկնություն

5-րդ դասարան

15.02.2018թ.

Անցած թեմաների կրկնություն

Առաջադրանք 1.

Հաշվ՛իր.

ա) 255 : 17 + 0 : 146 + 782 : 34=23.0

բ) 35551 : 67 – 2236 : 43 – 1 : 1=38.6

գ) 342 : 19 + 891 : 27 – 29 : 1=4.6

դ) 5994 : 74 + 10010 : 182 – 87=31.5

 

Առաջադրանք 2.

Ներկայացրու 18 թիվը որպես երկու թվերի արտադրյալ բոլոր հնարավոր եղանակներով:

2×9=18

6×3=18

3×6=18

9×2=18

1×18=18

0x18=18

 

Առաջադրանք 3.

Եթե ամեն մի աստղանիշի փոխարեն տեղադրենք որևէ թվանշան, ապա ստացված թվերից ո՞րն ավելի մեծ կլինի.

ա) 679, թե՞ 697

679<697

բ) 3760, թե՞ 17647

3760<17647

գ) 5555, թե՞ 666

5555>666

դ) 5000, թե՞ 6789

5000<6789

 

Առաջադրանք 4.

Աստղանիշի փոխարեն տեղադրի՛ր անհարժեշտ թվերը, որպեսզի ստացված հավասարությունները ճիշտ լինեն.

ա) 1 սմ=10մմ

բ) 60ժ=3600 վ

գ) 43 տ=43000գ

դ) 120 ր =2ժ

 

The Liar By Hovhannes Tumanyan

The Liar

By Hovhannes Tumanyan

1

Once upon a time there was a king. This king declares all over his country: “Anyone who tells such a lie that I say it is a lie, I will give them half of my kingdom.”

There comes a shepherd and says: “Your majesty, my father had a cane and he could reach the stars in the sky with it.”

“There may be such a thing”, answers the king, “My grandfather had a pipe so long that he put one end in his mouth and lit it with the sun.”

Безымянный

The liar goes out puzzled.

There comes a tailor and says: “I am sorry for being late, my king, I was to come earlier. It rained a lot yesterday, lightning struck, the sky was ripped up, I had to go and mend it.”

“Well, good of you”, says the king, “But you didn’t mend it well. It rained a little this morning.”

This one goes out too.

There comes in a poor peasant with a pan under his arm.

“What do you want, man?”, asks the king.

“You owe me a pan full of gold, I have come for it”

“A pan full of gold?”, the king gets surprised, “You are telling a lie. I don’t owe you any gold.”

“If I am telling a lie, then give me half of your kingdom”

“No, no, you are telling the truth”, the king changes his word.

“If I am telling the truth, give me a pan full of gold”

 

5-րդ դասարան Լրացուցիչ առաջադրանքներ 14.02.2018թ. Ծավալ: ՈՒղղանկյունանիստի ծավալը

5-րդ դասարան

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

14.02.2018թ.

Ծավալ: ՈՒղղանկյունանիստի ծավալը

Առաջադրանք 1.

Արտահայտի՛ր՝

ա) խորանարդ սանտիմետրով.

34 մ3, 16 մ3, 9 դմ3, 700 սմ3

34x100x100x100=34.000.000

16x100x100x100=16.000.000

90x10x10x10=90000

700=700

բ) խորանարդ դեցիմետրերով.

987000 սմ3, 41250000 սմ3

987000:10:10:10=987

41250000:10:10:10=41250

Առաջադրանք 2.

Գծի՛ր 7սմ լայնությամբ, 2դմ երկարությամբ և 9 սմ բարձրությամբ ուղղանկյունանիստ: Հաշվի՛ր այդ ուղղանկյունանիստի ծավալը:

7x2x9=126

 

Առաջադրանք 3.

Գտի՛ր խորանարդի մակերևույթի մակերեսը ( բոլոր նիստերի մակերեսների գումարը), եթե նրա կողը 5 սմ է:

5+5+5+5+5+5=30

 

5-րդ դասարան 14.02.2018թ. Ծավալ: ՈՒղղանկյունանիստի ծավալը

5-րդ դասարան

14.02.2018թ.

Ծավալ: ՈՒղղանկյունանիստի ծավալը

Առաջադրանք 1.

Արտահայտի՛ր՝

ա) խորանարդ սանտիմետրով.

12 մ3, 32 մ3, 6 դմ3, 300 սմ3

12x100x100x100=12.000.000

32x100x100x100=32.000.000

6x10x10x10=600

300= 300

բ) խորանարդ դեցիմետրերով.

343000 սմ3, 17280000 սմ3

343000:10:10:10=343

17280000:10:10:10=17280

Առաջադրանք 2.

Գծի՛ր 3սմ լայնությամբ, 4սմ երկարությամբ և 5 սմ բարձրությամբ ուղղանկյունանիստ: Հաշվի՛ր այդ ուղղանկյունանիստի ծավալը:

 

3x4x5=60

 

Առաջադրանք 3.

Գտի՛ր ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա կողերն են՝

ա) 7 դմ, 4սմ, 9սմ

V=axbxc=7դմx4սմx9սմ=2520

բ) 8սմ, 13սմ, 4սմ

V=axbxc=8սմx13սմx4սմ=416

գ) 2 մ, 5 դմ, 10 սմ

V=axbxc=2 մx5 դմx10 սմ=100000

դ) 10 դմ, 8սմ, 2 սմ

V=axbxc=10 դմx8 սմx2 սմ=1600

 

 

 

Առաջադրանք 4.

Պատկերված մարմինները բաղկացած են 3 սմ երկարությամբ կող ունեցող խորանարդիկներից: Գտի՛ր այդ մարմինների ծավալները:

6×3=18

10×18=180

9×18=162

180×162=29160

 

Առաջադրանք 5.

Ո՞ր ուղղանկյունանիստի ծավալն է ավելի մեծ՝ 15 սմ, 3 դմ, 7 սմ կողեր ունեցողի՞նը, թե՞ 12դմ, 13սմ, 2սմ:

15սմx3դմx7սմ=3150

12դմx13սմx2սմ=3120

 

Առաջադրանք 6.

Այգին ուղղանկյան ձև ունի: Նրա մի կողմը 26 մ 73 սմ է, իսկ մյուսը՝ 325 սմ-ով ավելի: Գտի՛ր այգին շրջափակող ցանկապատի երկարությունը:

2600սմ+72սմ=2673սմ

2673սմ+325սմ=2998սմ

 

5-րդ դասարան 13.02.2018թ. Լրացուցիչ առաջադրանքներ Ծավալ: ՈՒղղանկյունանիստի ծավալը

5-րդ դասարան

13.02.2018թ.

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

Ծավալ: ՈՒղղանկյունանիստի ծավալը

Առաջադրանք 1.

Ի՞նչ երկարություն ունի խորանարդի կողը, որի ծավալը 64սմ3 է:

64

 

Առաջադրանք 2.

Գտի՛ր ուղղանկյունանիստի , եթե նրա կողերն են՝

ա) 4սմ, 8սմ, 5սմ

V=axbxc=4սմx8սմx5սմ=160

բ) 10սմ, 9սմ, 4սմ

V=axbxc=10սմx9սմx4սմ=360

գ) 5 մ, 3 դմ, 15 սմ

V=axbxc=5 մx3 դմx15 սմ=225.000

դ) 32 դմ, 6սմ, 23 սմ

V=axbxc=32դմx6սմx23սմ=44.160

 

Առաջադրանք 3.

Պատկերված մարմինները բաղկացած են 3 սմ երկարությամբ կող ունեցող խորանարդիկներից: Գտի՛ր այդ մարմինների ծավալները:

6×3=18

10×18=180

9×18=162

162×180=29.160

 

 

5-րդ դասարան 13.02.2018թ. Ծավալ: ՈՒղղանկյունանիստի ծավալը

5-րդ դասարան

13.02.2018թ.

Ծավալ: ՈՒղղանկյունանիստի ծավալը

Արդեն գիտենք երկարության չափման միավորները, օրինակ՝ մմ,սմ,դմ,մ,կմ:

Գիտենք նաև հարթ պատկերների մակերեսների չափման միավորները, օրինակ՝ մմ2,սմ2,դմ22,կմ2:

Տարածական մարմինների դեպքում չափում են նաև ծավալը և դրա համար պետք են համապատասխան չափման միավորները:

Որպես ծավալի չափման միավոր ընդունում են այն խորանարդի ծավալը, որի բոլոր կողերը հավասար են  1երկարության չափման միավորի:

մմ2,սմ2,դմ33,կմ3

Արտասանում ենք այսպես՝ խորանարդ միլիմետր, խորանարդ սանտիմետր, խորանարդ դեցիմետր, խորանարդ մետր, խորանարդ կիլոմետր:

1կմ3=1000000000մ3

3=1000դմ3=1000000սմ3

1դմ3=1000սմ3

1սմ3=1000մմ3

Հեղուկների ծավալները չափելիս հաճախ, որպես չափման միավոր օգտագործում են լիտրը:

1լ=1000սմ3=1դմ3

Եթե չափում ենք ուղղանկյունանիստի ծավալը, ապա պետք է պարզենք, թե քանի՞ փոքր (միավոր) խորանարդ է տեղավորվում նրա մեջ:

Իմանալով խորանարդի երեք կողերը՝ չափումները, կարողանում ենք հաշվել ուղղանկյունանիստի ծավալը:

Դիցուք a-ն, b-ն և c-ն ուղղանկյունանիստի չափումներն են, ապա ուղղանկյունանիստի ծավալը կարելի է հաշվել V=a⋅b⋅c բանաձևով:

 

Առաջադրանք 1.

Ի՞նչ երկարություն ունի խորանարդի կողը, որի ծավալը 1սմ3 է:

1

Առաջադրանք 2.

Գտի՛ր ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա կողերն են՝

ա) 3սմ, 5սմ, 6սմ

V=axbxc=3 սմx5 սմx6 սմ=90

բ) 7սմ, 11սմ, 3սմ

V=axbxc=7 սմx11 սմx3 սմ=231

գ) 2 մ, 5 դմ, 10 սմ

V=axbxc=2 մx5 դմx10 սմ=100.000

դ) 10 դմ, 8սմ, 2 սմ

V=axbxc=10 դմx8 սմx2 սմ=1600

 

Առաջադրանք 3.

Գծի՛ր 2սմ լայնությամբ, 5սմ երկարությամբ և 6 սմ բարձրությամբ ուղղանկյունանիստ: Հաշվի՛ր այդ ուղղանկյունանիստի ծավալը:

 

 

 

Առաջադրանք 4.

Պատկերված մարմինները բաղկացած են 1 սմ երկարությամբ կող ունեցող խորանարդիկներից: Գտի՛ր այդ մարմինների ծավալները:

6×1=6

10×6=60

9×6=54

54×60=3.240

 

 

Առաջադրանք 5.

Ո՞ր ուղղանկյունանիստի ծավալն է ավելի մեծ՝ 17 սմ, 15սմ, 14 սմ կողեր ունեցողի՞նը, թե՞ 11սմ, 23սմ, 10սմ:

11×23=2530

17x15x14=3570

 

Առաջադրանք 6.

Դասասենյակի բարձրությունը 3մ է, երկարությունը՝ 12մ, լայնությունը՝ 6մ: Դասասենյակը նախատեսված է 27 աշակերտի համար: Քանի՞ խորանարդ մետր օդ է բաժին ընկնում մեկ աշակերտին:

Լուծում

3մx12մx6մ=216